Morasko

14 lutego 1271

Według kronik (Rocznika Małopolskiego) po wschodzie słońca dnia 14 lutego 1271 roku – czyli okrągłe 750 lat temu, w Wielkopolsce obserwowano trzy (3!) jednoczesne słońca na niebie. Tak dokładne odnotowanie w owym czasie wydarzenia świadczy o tym, jak niecodzienne to było zjawisko. Dla tego roku w kronice jest tylkoCzytaj więcej…