Meteorytowe

Meteorytowe podsumowanie roku 2023

Mamy już 6 dzień 2024 roku, zatem czas najwyższy napisać coś o tym starym roku. Jakieś podsumowanie tego wszystkiego co się wydarzyło w Polsce, w świecie kosmicznych kamieni – a właściwie bardziej poprawnie – skał. W końcu „Koniec roku to czas podsumowań” ten frazes słyszymy zawsze w grudniu wCzytaj więcej…

Polskie Towarzystwo Meteorytowe

Polskie Towarzystwo Meteorytowe (PTMet) – założone w kwietniu 2002 roku stowarzyszenie stawiające sobie za cel propagowanie wiedzy astronomicznej oraz integrowanie środowisk kolekcjonerów, miłośników i badaczy meteorytów. Towarzystwo organizuje regularne Konferencje i Pikniki Meteorytowe, współpracuje z kolekcjonerami przy organizowaniu wystaw meteorytów oraz bierze udział w redagowaniu kwartalnika „Meteoryt”[1], wydaje takżeCzytaj więcej…