Achondryt

Achondryt to meteoryt kamienny, który nie zawiera chondr. Składa się z materiału podobnego do ziemskich bazaltów lub skał plutonicznych i został zróżnicowany i przetworzony w mniejszym lub większym stopniu z powodu topnienia i rekrystalizacji na lub w macierzystych ciałach meteorytu. W rezultacie achondryty mają różne tekstury i mineralogie wskazujące na procesy magmowe.

Achondryty stanowią łącznie około 8% meteorytów, a większość (około dwie trzecie) z nich to meteoryty HED, prawdopodobnie pochodzące ze skorupy asteroidy Westa . Inne typy obejmują marsjańskie , księżycowe i kilka, które prawdopodobnie pochodzą z niezidentyfikowanych jeszcze asteroid . Grupy te zostały określone na podstawie np. Stosunku chemicznego Fe / Mn i stosunku izotopów tlenu, które uważa się za charakterystyczne „odciski palców” dla każdego organizmu macierzystego.

Achondryty są podzielone na następujące grupy:
– achondryty prymitywne,
– achondryty asteroidalne,
– meteoryty księżycowe,
– meteoryty marsjańskie.