achondryt

Achondryt to meteoryt kamienny, który nie zawiera chondr. Składa się z materiału podobnego do ziemskich bazaltów lub skał plutonicznych i został zróżnicowany i przetworzony w mniejszym lub większym stopniu z powodu topnienia i rekrystalizacji na lub w macierzystych ciałach meteorytu. W rezultacie achondryty mają różne tekstury i mineralogie wskazująceCzytaj więcej…