Aktualizacja XP Release v1.0 dla Deus II/WS6 Master

Aktualizacja XP Release v1.0 dla Deus II/WS6 Master

Minęło bardzo dużo czasu, ale XP w końcu wydało aktualizację dla Deus II. Firma ułatwiła użytkownikom stosowanie tej i dalszych aktualizacji za pośrednictwem nowej platformy opartej na przeglądarce, kompatybilnej z komputerami PC i MAC. Wszystko, co musisz zrobić, to wejść na stronę XP, założyć konto i zaktualizować DEUS II do wersji 1.0.

Aktualizacja artykułu 26.05.2023
W związku z dużą ilością niedociągnięć w nowym oprogramowaniu, XP Metal Detectors w dniu 25.05.2023 została opublikowana kolejna aktualizacja oznaczona jako v1.1. Wszyscy zaintersowani poszukiwacze znajdą szczegóły na stronie XP (link na końcu artykułu)

Co nowego w wersji 1.0:

PEŁNE TONY (DISCRI > EKSPERT)

DYSKRYMINACJA=PRZERWA TONU
Wartości poniżej poziomu dyskryminacji, takie jak ziemia i żelazo, są teraz słyszalne bez konieczności obniżania dyskryminacji do -6,4. Ustawienie dyskryminacji działa jak „przerwa w tonie”, a ustawienie Iron Volume reguluje głośność gruntu i żelaza poniżej poziomu dyskryminacji.

OFFSET-FT (Pełne tony > EKSPERT)
Przesuwa częstotliwość dźwięku do wysokiego tonu pierwszych celów z sygnaturą tuż powyżej poziomu Dyskryminacji, aby łatwo odróżnić je słyszalnie od żelaza:
0=wyłączone PRZESUNIĘCIE.
5=domyślne ustawienie umożliwiające pierwszy poziom przesunięcia do wysokiego tonu pierwszych obiektów nieżelaznych.
10=bardziej wyraźne przesunięcie.
40 (maks.) = wszystkie cele powyżej poziomu rozróżniania będą generować ten sam wysoki dźwięk.

Pełne tony — GŁOŚNOŚĆ TONÓW (FULLTONES > EXPERT)
Konfiguruje przerwy tonowe i poziomy głośności dla 5 zakresów przewodności pełnych tonów w celu nadania priorytetu określonym zakresom docelowym.

GŁOŚNOŚĆ TONÓW (MENU > DISCRI > EXPERT > TONES > EXPERT)

Dostosowuje indywidualną głośność każdego tonu na 11 poziomach, aby osłabić określone zakresy docelowe i nadać priorytet innym.

CZĘSTOTLIWOŚĆ MAKS. (MENU > CZĘSTOTLIWOŚĆ MAKS.)

Ogranicza maksymalną wysoką częstotliwość używaną w widmie wieloczęstotliwościowym FMF do 40kHz, 24kHz lub 14kHz dla każdego programu.

Zmniejszenie maksymalnej częstotliwości poprawia stabilność gruntu i dyskryminację żelaza.

Zmniejsza to również wrażliwość na słabe przewodniki (T.ID 25-50) oraz zdolność przyjmowania monet zmieszanych z gwoździami lub mocno zmineralizowaną glebą.

Na przykład program 1 OGÓLNY w połączeniu z maksymalną częstotliwością 14 kHz (widmo 4-14 kHz) jest bardziej odpowiedni do lokalizowania celów o wysokiej przewodności (srebrne monety) przez folię aluminiową, w porównaniu z domyślnym pasmem do 40 kHz.

Uwaga: Przesunięcie częstotliwości i automatyczne skanowanie częstotliwości zostały przeniesione do podmenu Maksymalna częstotliwość.

FILTR AUDIO (OPCJA > AUDIO)

Oczyszcza dźwięk i dźwięki są bardziej płynne, mniej niestabilne, szczególnie na głębokości, wybór odpowiedniego filtra audio dla obszaru wyszukiwania może zyskać kilka dodatkowych centymetrów wydajności.

Na czystych plażach lub czystym otwartym terenie interesujące będą wyższe poziomy od 2 do 5.
W środowiskach zanieczyszczonych żelazem niższe poziomy od 0 do 2 zachowają wystarczającą ilość niuansów w sprzężeniu zwrotnym żelaza, aby lepiej rozpoznawać cele żelazne i nieżelazne.

Przy wartości 0 ten filtr audio jest wyłączony.

TYP DŹWIĘKU WYS. KWADRATOWY (OPCJA > DŹWIĘK > TYP DŹWIĘKU)

Ten nowy typ audio ma bogatszą i wyraźniejszą zawartość harmoniczną niż typ audio SQUARE i bardzo często może pomóc w identyfikacji głębokich cichych celów.

W trybie Pitch silne obiekty znajdujące się blisko cewki będą mniej ostre i zmiękczone w porównaniu z trybem KWADRATOWYM, aby lepiej identyfikować obiekty znajdujące się głęboko bez nasycania słuchu bliskimi i silnymi sygnałami.

SZYBSZA T.ID

Identyfikator celu (T.ID) jest teraz aktualizowany szybciej, dzięki czemu identyfikator żelaznego celu nie zatrzymuje się na nieżelaznym celu. Ustaw także ustawienie FE T.ID na OFF, aby faworyzować wyświetlanie obiektów nieżelaznych.

FE T.ID (OPCJA > KONFIGURACJA > WŁ./WYŁ.)

FE T.ID = ON: Wyświetla ID celów żelaznych.

FE T.ID = OFF: Nie wyświetla ID celów żelaznych, ale tylko cele o wartości ID wyższej niż ustawienie dyskryminacji (nawet jeśli utrzymasz poziom żelaza).

W środowiskach zanieczyszczonych żelazem ustaw opcję FE T.ID na WYŁ., aby skupić się na wyświetlaniu obiektów nieżelaznych.

SILENCER (DISCRI > EKSPERT)

Teraz opcja powinna być bardziej skuteczny i rozłożony w czasie z 8 poziomami od 0 do 7.
Przy ustawieniach na poziomach 2-3, trudne cele żelazne o wysokim ID i generujące wysokie tony będą lepiej eliminowane.
Jeśli chcesz jeszcze bardziej poprawić dyskryminację celów żelaznych, rozważ:
– Zwiększenie wartości SILENCER do 3, 4, 5…
– Zwiększenie poziomu dyskryminacji do 8-10.
– Użyj B.caps (odrzucanie żelaznych i dużych kapsuł żelaznych)
– Zmniejszenie maksymalnej częstotliwości do 24 lub 14 kHz

INNE

Program 1-OGÓLNY
Program 1-Ogólny używa teraz domyślnie 2 tonów i trybu wyświetlania Big T.ID. Jego reaktywność została nieco zmniejszona z 2,5 do 2, aby zapewnić większą wydajność w ogólnym użytkowaniu na mniej zanieczyszczonym podłożu.

Menu Multi-Notch i Ground jest teraz dostępne w WS6
Menu Multi-Notch oraz Ground z trybem całkowicie metalowym są teraz dostępne w WS6 Master.

Źródło: XP Metal Detectors

Zostaw komentarz...