Bolid nad Polską (04.01.2022)

Bolid nad Polską (04.01.2022)

Bardzo jasny bolid z roju Kwadrantydów został zarejestrowany na nocnym niebie (3/4.01) o godzinie 01:21 w południowo-wschodniej Polsce. Kwadrantydy to rój meteorów aktywny od 1 do 7 stycznia, którego maksimum przypada na 3 stycznia.

Pierwsze doniesienia o roju Kwadrantydów pochodzą z 1835 roku (Kronk, 1988). Obserwowano je również w latach 1838 i 1840. Hasegawa (1979) zasugerował, że kometą macierzystą jest C/1490 Y1, obserwowana w Chinach, Korei oraz Japonii. Podejrzewano również, że ciałem macierzystym może być kometa 96P/Machholz. Automatyczny przegląd nieba LONEOS (Near-Earth Object Survey) 6 marca 2003 roku odkrył 2003 EH1, nieaktywną już kometę, której parametry orbitalne są podobne do Kwadrantydów (Jenniskens, 2004). Tanigawa (2009) zaproponował dwa możliwe scenariusze dotyczące historii 2003 EH1. W pierwszym jest on wygasłą kometą C/1490 Y1. W drugim, oba ciała powstały w wyniku rozpadu lub zderzenia w 1490 roku. Drobiny materii powstałe w ten sposób stworzyły strumień Kwadrantydów. Model rozpadu ma poparcie w rozkładzie masowym roju wyliczonych przez Jenniskensa*.

Jedna z kamer internetowych www.kamery.mega-net.pl zarejestrowała jasny meteor we wsi Miejsce Piastowe koło Krosna w woj. podkarpackim.

Jeżeli jakieś fragmenty przetrwały, to najprawdopodobniej wylądowały za naszą wschodnią granicą.


* Wikipedia: Kwadrantydy

Zostaw komentarz...