Meteoritical Bulletin Database

Meteoritical Bulletin Database

Meteoritical Bulletin Database jest głównym i oficjalnym źródłem informacji o nowych meteorytach. Zawiera listę wszystkich nowo rozpoznanych i sklasyfikowanych meteorytów, zgodnie z akceptacją Komitetu Nomenklatury Towarzystwa Meteoritycznego.

Podstawową funkcją Meteoritical Bulletin Database jest dostarczanie wiarygodnych informacji o nazwach meteorytów. Można tu znaleźć poprawną pisownię, wraz ze znakami interpunkcyjnymi i diakrytycznymi, wszystkich znanych meteorytów rozpoznanych przez Towarzystwo Meteorityczne. Udokumentowano również oficjalne skróty wielu meteorytów. Baza danych zawiera również informacje o statusie meteorytów o tymczasowych nazwach oraz wykazy okazów wątpliwego pochodzenia i pseudometeorytów.

WWW: Meteoritical Bulletin Database

Zostaw komentarz...