Polskie

Polskie Towarzystwo Meteorytowe

Polskie Towarzystwo Meteorytowe (PTMet) – założone w kwietniu 2002 roku stowarzyszenie stawiające sobie za cel propagowanie wiedzy astronomicznej oraz integrowanie środowisk kolekcjonerów, miłośników i badaczy meteorytów. Towarzystwo organizuje regularne Konferencje i Pikniki Meteorytowe, współpracuje z kolekcjonerami przy organizowaniu wystaw meteorytów oraz bierze udział w redagowaniu kwartalnika „Meteoryt”[1], wydaje także naukowy rocznik zatytułowany „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum”. Polskie Towarzystwo Meteorytowe zajmuje się również organizowaniem sympozjów i konferencji naukowych, wystaw meteorytówCzytaj więcej…