Planeta

Duże skaliste, metaliczne i / lub gazowe ciało na orbicie wokół gwiazdy centralnej.