Mezosyderyt

Mezosyderyty to grupa meteorytów kamienno-żelaznych. W masie krzemianowej składającej się z oliwinu, ortopiroksenu, plagioklazu wtopione są fragmenty meteorytowego żelaza (kamacyt, taenit). Budowa strukturalna mezosyderytów wskazywać może na przejście przez nie procesu dyferencjacji. Zwykle składaje się stosunkowo równomiernie z żelaza/niklu i materiału kamiennego.

Przykładem mezosyderytu jest polski meteoryt Łowicz.