Elipsa spadku

Elipsa spadku (Strewn field, strewnfield, distribution ellipse, obszar spadku, pole spadku) to zwykle eliptyczny (owalny) obszar, na którym na ziemi rozrzucane są fragmenty meteoroidu, który przy odpowiedniej masie i prędkości rozpadł się w atmosferze i spadł na powierzchnię Ziemi w postaci meteorytów/meteorytu. Wielkość elipsy może być różna, długie osie mogą mieć od kilkuset metrów do kilkadziesiąt kilometrów.